Percorsi Extra - 600x1200x9mm matt R9

Percorsi Extra Italian Porcelain

Percorsi Extra - 600x1200x9mm matt R9


£59.98 per sqm
£0.00 inc VAT

Product details

Sizes Available :

600x1200x9mm : £59.98 :  2 Tiles in a box = 1.44  : Tiles in a m2 :  1.38

Colours Available : PIETRA DI BARGE : PIETRA DI COMBE : PIETRA DI FAEDIS : PIETRA DI VALS