Moov - 200x1200x9mm Matt R9

Moov Italian Porcelain Tile

Moov - 200x1200x9mm Matt R9


£61.07 per sqm
£0.00 inc VAT

Product details

Moov | Sizes Available :

200x1200x9mm : £61.07 :  6 Tiles in a box = 1.44  : Tiles in a m2 :  4.16

Colours Available : Moov Grey : Moov Ivory : Moov Anthracite : Moov Moka : Moov Beige