Moov - 1200x1200x9mm Matt R9

Moov Italian Porcelain Tile

Moov - 1200x1200x9mm Matt R9


£70.06 per sqm
£0.00 inc VAT

Product details

Moov | Sizes Available :

1200x1200x9mm : £70.06 :  2 Tiles in a box = 2.86  : Tiles in a m2 :  0.69

Colours Available : Moov Grey : Moov Ivory : Moov Anthracite : Moov Moka : Moov Beige